dimarts, 26 de maig de 2009

ESCRITS SOBRE CA'N MEMBRE


1) Nota informativa (anònima i assumida per un grup de joves dia 16-04-09 )

L’Ajuntament de Marratxí té previst dins d’aquesta legislatura la construcció d’un pàrquing al Pla de na Tesa. Dins el programa electoral del Partit Popular existia la voluntat d’arreglar la plaça de Ca’n Coll. Aquesta plaça recordam que és la plaça pública del poble, però que a l’actualitat es troba sense equipaments, ni tan sols paviment. El projecte de plaça de l’Ajuntament consistia entre d’altres coses crear un pàrquing subterrani a Ca’n ColI, però degut als limitats recursos econòmics de l’Ajuntament, aquest projecte no s’ha pogut dur endavant i han pensat en un altre lloc per construir el pàrquing: s’hort de Ca’n Membre, en ple centre del poble. La propietària d’aquest solar, persona més que coneguda dins el poble, s’ha negat a vendre el solar, l’Ajuntament li ha donat quinze dies perquè es pensi l’oferta de compra i si no, començaran els tràmits legals per expropiar-li els terrenys. Nosaltres no trobam adient aquesta nova ubicació del pàrquing per les següents raons:

 • Trenca la poca fisonomia de poble que ja li queda al Pla de na Tesa.
 • Trobam poc adient l’aglutinació dels cotxes a aquesta zona perquè és una zona de gran influència vianant, es troba entre la plaça de l‘església i el parc infantil.
 • Perquè a menys cotxes, més qualitat de vida; i trobam que el correcte és fer com fan tots els altres pobles que treuen la circulació deis cotxes el màxim enfora deis seus centres possible.
 • Trobam que anys enrere treure els cotxes de la plaça de l’església va ésser un encert que li va donar vida al poble, i ara realitzar un pàrquing just davant tornaria a ésser una passa enrere
 • No trobam adient que se li expropiïn terrenys a la gent del poble quan hi ha alternatives millors

La nostra alternativa és:

 • Ja que la plaça de Ca’n Coll a l’actualitat realitza una funció de pàrquing, arreglar el paviment d’aquesta; així d’aquesta manera es facilitarien llocs d’aparcament i, a més, la plaça quedaria funcional pels vianants i per realitzar distintes activitats del poble com els foguerons de Sant Antoni. D’aquesta manera l’Ajuntament arreglaria el problema d’estacionament que creu que té el poble fins que torni a tenir recursos econòmics suficients per poder realitzar el que era el seu projecte principal:Arreglar la plaça de Ca’n Coll equipant-la amb un pàrquing municipal.

======================================================

2) Resposta del Partit Popular a la “Nota informativa”

Fa uns dies es va repartir dins el Pla una “Nota informativa” que cap persona, grup o partit va signar.

Lo normal seria no contestar a una nota Anònima que sense “responsable” conegut apareix pel poble, però que provoca confusió per la quantitat de detalls que revelen desconeixement o, per ventura malícia, per part de qui l’ha escrita.

El nostre partit no permetrà que es tracti amb demagògia al grup municipal que governa, per decisió dels ciutadans, a l’ajuntament. i per això fem les següents puntualitzacions:

 • Plaça de Can Coll: L’Ajuntament ha tret a concurs la reforma d’aquest espai, que es començarà a executar d’immediat, pendent de l’autorització de la Direcció General d’Aviació Civil per necessitat de normativa. Aquest projecte compta amb subvenció del Govern i canviarà d’una vegada per totes la fisonomia d’aquest lloc. Abans, es va valorar (sense modificar el projecte en superfície) si era factible la construcció d’un pàrking soterrat, ateses les queixes per manca d’aparcament. La gestió donà com a resultat que no hi havia interessats en l’adquisició que fes viable el projecte.
 • El PP no ha intervingut, ni modificat les NNSS (pla urbanístic) de Marratxí que es varen aprovar el març de 1999 gràcies al pacte PSOE / Independents, i encara continuen vigents.
 • A aquestes NNSS, amb el codi Al 4.03, figura: “Execució d’aparcament públic a cantonada C/Can Frontera i C/General Weyler” amb 760 m2 i per expropiació.”
 • L’únic que fa el nostre grup municipal és complir el pla urbanístic aprobat i heredat del pacte PSOE / Independents.
 • L’ajuntament s’ha compromès a respectar l’hortet, la font ¡ el porxo, així com els accessos a les vivendes.
 • L’ajuntament vol oferir als afectats un acord amistós, amb criteris urbanístics en cas de permuta, que no els perjudicarà.
 • L’equip municipal té la obligació de defensar l’interès general per damunt del particular, i aquest espai, que no es pot edificar, té la qualificació d’espai públic.
 • I finalment, pensam que la diferència de valoració que pugui existir entre la propietat i l’ajuntament no serà un obstacle per a conduir a un acord satisfactori, sempre en benefici de TOTS els ciutadans del nostre poble.

======================================================

3) Comunicat del partit Independents de Marratxí

Referent a la resposta donada pel Partit Popular, a la “nota informativa anònima” difosa en es Pla de na Tesa, els Independents de Marratxí fan les puntualitzacions següents:

 • Que en data de març de 1999 es va procedir a l’aprovació de les NNSS (pla urbanístic), amb el vot faborable de tots els partits a excepció del PP que no es va manifestar en contra.
 • Que en el mes d’octubre del mateix any es va dur a ple l’aprovació provisional de la revisió de les NNSS (pla urbanístic) i s’aprovà amb els vots de tots els partits polítics inclòs el Partit Popular.

Encara que l’actual equip de govern municipal del Partit Popular és partidari de cumplir el pla urbanístic sobre l’execució de l’aparcament públic al cap de cantó C/Can Frontera i C/General Weyler, amb 760 m2 i per expropiació, els Independents entenem que el Partit Popular té la potestat de poder canviar o requalificar aquesta Norma Subsidiària, ja que gaudeixen de la majoria absoluta a l’Ajuntament

diumenge, 24 de maig de 2009

Moció presentada a l'ajuntament de Marratxí pel PSM

El grup municipal del PSM- ENTESA NACIONALISTA presenta a la consideració del Ple la següent

MOCIÓ PER VIA D’URGÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Atès que l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Marratxí pretén construir un aparcament a la Tanca de Can Membre del Pla de Na de Tesa.

Atès que a causa de les diferents notes espargides pel poble del Pla de Na Tesa, l’Associació de Veïns XALOC va veure convenient organitzar una xerrada on poder aclarir la qüestió.

Atès que a l’esmentada xerrada va quedar palesa que la voluntat del poble és que no es construeix l’aparcament.

Atès que a la reunió totes les intervencions de la gent del poble (més de 15 – inclosa la dels propietaris de la Tanca) varen ser en sentit contrari a la construcció de l’aparcament de la Tanca de Can Membre i que cap dels 5 representants de l’Equip de Govern va ser receptiu a les demandes del poble del Pla, amb una actitud desafiant i sense adquirir cap tipus de compromís per replantejar-ne la construcció del polèmic aparcament de la Tanca de Can Membre.

Atès des del PSM-Entesa Nacionalista consideram imprescindible conservar els elements arquitectònics i que donin caràcter als nuclis antics del nostre Terme i que la construcció de l’aparcament suposarà més transit, més congestió a la zona de la Plaça de l’Església i que aquest espai emblemàtic de la Tanca de Can Membre del poble del Pla de Na Tesa quedi destrossat i desfigurat completament de forma irreversible.

Per tot això, el Ple adopta els següents:

ACORDS

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Marratxí es compromet a no construir l’aparcament de la Tanca de Can Membre del Pla de Na Tesa i a establir les mesures pertinents per tal conservar aquest espai emblemàtic.

Joan Francesc Canyelles i Garau
Portaveu del Grup Municipal del PSM-Entesa NacionalistaMarratxí, 27 d’abril de 2009.SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ.

dimarts, 19 de maig de 2009

Constitució de la plataforma

El dilluns dia 18 de maig es va constituir la plataforma en defensa del conjunt històric format per les cases de Ca'n Membre i els terrenys que l'envolten.